Κωνσταντινούπολη – Εκεί όπου τα συναισθήματα συγκρούονται

Για το συγκεκριμένο προορισμό δε χρειάζονται πολλά λόγια. Η Κωνσταντινούπολη, η Πόλη, ή Istanbul όπως είναι παγκοσμίως γνωστή στις μέρες μας είναι ένας προορισμός με...